Czy jest on wyposażony w GPS?

Przekłady
Czy jest on wyposażony w GPS
Przeglądarka ?