arytmetyczny

Przekłady

arytmetyczny

arithmetischaritméticoарифметическийarithmeticaritmetika算術산술算术เลขคณิตaritméticaحسابيaritmetiskearitmetica (arɨtmɛtɨʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący arytmetyki działanie arytmetyczne