autorytatywny

Przekłady

autorytatywny

authoritative