klarowny

Przekłady

klarowny

claroclear (klarɔvnɨ)
przymiotnik
1. przezroczysty klarowna woda
2. dźwięczny klarowny głos
3. przenośny wyrazisty, zrozumiały wytłumaczyć coś w sposób klarowny