m.in.

Przekłady

m.in.

u. a.
abbr
skrót od "między innymi" W wielu krajach, m.in. we Francji.