osiemset

Przekłady

osiemset

οχτακόσιαoitocentosвосемьсот800, ottocentootte hundredeשמונה מאותochocientososm setachthunderteight hundred (ɔɕɛmsɛt)
liczebnik
liczebnik oznaczający liczbę 800 osiemset osób tysiąc osiemset