stanieć

Przekłady

stanieć

(staɲɛʨ)
vb perf
stać się tańszym Benzyna staniała.