syty

Przekłady

syty

fullsazio (sɨtɨ)
przymiotnik
1. najedzony
Najadłam się do syta.
2. przenośny zadowolony być sytym chwały
3. ciężki, bogaty Ta potrawa jest za syta.