zwłoka

Przekłady

zwłoka

cunctationviive延遲forsinkelseتأخيرvertragingVerzögerungעיכובdemoraκαθυστέρηση지연ritardo延迟zpoždění (zvwɔka)
rzeczownik żeński
opóźnienie bez zwłoki zrobić coś bez chwili zwłoki
opóźniać coś