ówdzie

Przekłady

ówdzie

(uvʥɛ)
przysłówek
tu i tam