łączny

Przekłady

łączny

associatifTotaltyhteensätotaaltotalinsgesamtвсегоtotalCelkemtotale合計total (wɔnʧnɨ)
przymiotnik
ogólny, cały Łączna wartość paczki wynosi sto euro.