łakomy

Przekłady

łakomy

(wakɔmɨ)
przymiotnik
1. zachłanny na jedzenie On jest bardzo łakomy.
2. zachłanny na coś być łakomym na pieniądze być łakomym wiedzy