łatwowierny

Przekłady

łatwowierny

(watfɔvjɛrnɨ)
przymiotnik
naiwny, ufny Jesteś zbyt łatwowierna.