ściszyć

Przekłady

ściszyć

(ɕʨiʃɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zrobić mniej głośnym Czy mógłbyś ściszyć radio?