średnio

Wyszukiwania podobne do średnio: Średniowiecze
Przekłady

średnio

gemiddeld平均평균平均 (ɕrɛdɲɔ)
przysłówek
1. umiarkowanie Są średnio bogaci.
2. przeciętnie, w przybliżeniu Pracuję średnio 9 godzin dziennie.
3. przeciętnie, tak sobie On śpiewa średnio, ale dobrze gra na pianinie.
4. znany niezbyt dobrze Jak się czujesz?- Średnio.