że

Przekłady

że

dassthatqueأَنَّžeatότιqueettäjerche・・・ということ...이라는 것datsomqueчтоattเพราะว่าkirằng引导宾语从句的关系代词 (ʒɛ)
spójnik
1. Myślę, że jest za późno. Powiedz jej, że nie mam czasu.
zwrot osłabiający wypowiedź
2. podkreśla stopień intensywności Jest tak zimno, że wolę zostać w domu. Mają tyle pieniędzy, że mogą sobie pozwolić na ten dom.