Chciałbympójść do domu

Przekłady
Chciałbympójść do domu 
Przeglądarka ?