Chciałbympodróżować w przedziale pierwszej klasy

Przekłady
Chciałbympodróżować w przedziale pierwszej klasy 
Przeglądarka ?