Czy ... można odwiedzić na wózku inwalidzkim?

Przekłady
Czy ... można odwiedzić na wózku inwalidzkim?