Czy ... można odwiedzić na wózku inwalidzkim?

Przekłady
Czy ... można odwiedzić na wózku inwalidzkim? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009