Czy bank jest dzisiaj otwarty?

Przekłady
Czy bank jest dzisiaj otwarty? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009