Czy da się usunąć tę plamę?

Przekłady
Czy da się usunąć tę plamę? 
Przeglądarka ?