Czy dostępne są usługi opieki nad dziećmi?

Przekłady
Czy dostępne są usługi opieki nad dziećmi? 
Przeglądarka ?