Czy dostanę baterie do tego aparatu?

Przekłady
Czy dostanę baterie do tego aparatu? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?