Czy dostanę drobne na parkometr?

Przekłady
Czy dostanę drobne na parkometr? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?