Czy dostanę drobne na parkometr?

Przekłady
Czy dostanę drobne na parkometr? 
Przeglądarka ?