Czy dostanę rozmiar duży?

Przekłady
Czy dostanę rozmiar duży? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?