Czy dostanę to w innym kolorze?

Przekłady
Czy dostanę to w innym kolorze? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?