Czy dostanę ulotkę w języku angielskim?

Przekłady
Czy dostanę ulotkę w języku angielskim? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?