Czy jest Pan gotowy?

Przekłady
Czy jest Pan gotowy
Przeglądarka ?