Czy jest Pan umówiony?

Przekłady
Czy jest Pan umówiony? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?