Czy jest Pan umówiony?

Przekłady
Czy jest Pan umówiony? 
Przeglądarka ?