Czy jest bardzo stromo?

Przekłady
Czy jest bardzo stromo? 
Przeglądarka ?