Czy jest bardzo stromo?

Przekłady
Czy jest bardzo stromo? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?