Czy jest dzisiaj otwarte?

Przekłady
Czy jest dzisiaj otwarte? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?