Czy jest dzisiaj otwarte?

Przekłady
Czy jest dzisiaj otwarte? 
Przeglądarka ?