Czy jest on wyposażony w klimatyzację?

Przekłady
Czy jest on wyposażony w klimatyzację? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?