Czy jest prom do ...?

Przekłady
Czy jest prom do ...? 
Przeglądarka ?