Czy jest prom do ...?

Przekłady
Czy jest prom do ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?