Czy jest tu bankomat?

Przekłady
Czy jest tu bankomat
Przeglądarka ?