Czy jest tu faks?

Przekłady
Czy jest tu faks
Przeglądarka ?