Czy jest tu kantor wymiany walut?

Przekłady
Czy jest tu kantor wymiany walut? 
Przeglądarka ?