Czy jest tu obsługa hotelowa?

Przekłady
Czy jest tu obsługa hotelowa? 
Przeglądarka ?