Czy koszty zostaną pokryte przez ubezpieczenie?

Przekłady
Czy koszty zostaną pokryte przez ubezpieczenie
Przeglądarka ?