Czy mógłby Pan przeparkować swój samochód?

Przekłady
Czy mógłby Pan przeparkować swój samochód
Przeglądarka ?