Czy mógłby Panprzygotować to bez ...?

Przekłady
Czy mógłby Panprzygotować to bez ...? 
Przeglądarka ?