Czy mógłby Panto napisać?

Przekłady
Czy mógłby Panto napisać
Przeglądarka ?