Czy mógłby Panto powtórzyć?

Przekłady
Czy mógłby Panto powtórzyć
Przeglądarka ?