Czy mógłby Panto przetłumaczyć?

Przekłady
Czy mógłby Panto przetłumaczyć
Przeglądarka ?