Czy mógłby mi Pan narysować mapę z zaznaczeniem kierunków?

Przekłady
Czy mógłby mi Pan narysować mapę z zaznaczeniem kierunków? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?