Czy mógłby mi Panpokazać?

Przekłady
Czy mógłby mi Panpokazać? 
Przeglądarka ?