Czy mógłbymprosić o kolorową kserokopię tego?

Przekłady
Czy mógłbymprosić o kolorową kserokopię tego? 
Przeglądarka ?