Czy mógłbymprosić o kolorową kserokopię tego?

Przekłady
Czy mógłbymprosić o kolorową kserokopię tego? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?