Czy mógłbymprosić o skserowanie tego?

Przekłady
Czy mógłbymprosić o skserowanie tego? 
Przeglądarka ?