Czy mógłbymprosić o skserowanie tego?

Przekłady
Czy mógłbymprosić o skserowanie tego? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?