Czy mógłbymrozmawiać z ...?

Przekłady
Czy mógłbymrozmawiać z ...? 
Przeglądarka ?