Czy mógłbymrozmawiać z ...?

Przekłady
Czy mógłbymrozmawiać z ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?