Czy mówi Panpo angielsku?

Przekłady
Czy mówi Panpo angielsku? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?