Czy mówi Panpo angielsku?

Przekłady
Czy mówi Panpo angielsku? 
Przeglądarka ?