Czy ma Panadres e-mailowy?

Przekłady
Czy ma Panadres e-mailowy? 
Przeglądarka ?